2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება რეპორტინგი

2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება რეპორტინგი

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება რეპორტინგი