სახელფასო სესხი

„ალფა ექსპრესში“ შეგიძლიათ აიღოთ სახელფასო სესხი ნებისმიერი ფინანსური საჭიროებისათვის.

კრედიტი: 500 დან 1 500 ლარამდე. (ექვივალენტი მოთხოვნილ ვალუტაში)
მაქსიმალური ვადა : 12 თვე
ვალუტა : GEL/USD/EUR

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 24% –დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 27% –დან.

მინიმალური ხელფასი 400 ლარი

მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე

სამომხმარებლო სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 6 თვის სახელფასეამონაწერი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

500 ლარის კრედიტის მისაღებად საჭიროა 1 თავდები პირი, 500-1000 ლარამდე სესხისთვის საჭიროა 2 თავდები პირი, ხოლო 1000-1500 ლარამდე თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში – 3 თავდების წარმოდგენა. თავდებმა პირებმაც ასევე უნდა წარმოადგინონ ბოლო 6 თვისსახელფასო ამონაწერებები და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. სესხის დაფარვახორციელდება თანაბარი გადახდებით თვეში ერთხელ.

სესხის დაფარვა ხორციელდება თანაბარი გადახდებით კლებადი საპროცენტო სარგებლის(ანუიტეტის) პრინციპის საფუძველზე ყოველთვიურად.

 

ავტო სესხი

„ალფა ექსპრესი“ გთავაზობთ ავტო სესხს საუკეთესო პირობებით. მიიღეთ სასურველი თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით 1 საათში.

 სესხის პირობები:

 • სესხის მოცულობა 500 –დან 50 000 ლარამდე. (ექვივალენტი მოთხოვნილ ვალუტაში)
 • საპროცენტი განაკვეთი თვეში 2.5 %
 • ავტომობილის ტარების უფლებით
 • სესხის დაფარვის გრაფიკი მთლიანად მორგებულია მსესხებლის მოთხოვნებზე
 • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
 • მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე
 • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით 

(სარგებლის გადახდით ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს ძირითადი თანხის ერთიანი დაფარვა).

ავტო სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ავტო მანქანის ტექნიკური პასპორტი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 

იპოთეკური სესხი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ გთავაზობთ იპოთეკურ სესხს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საუკეთესო პირობებით. ჩვენთან გაიცემა სესხი ნებისმიერი პირადი საჭიროებისათვის უძრავი ქონების უზრუნველყოფის ქვეშ.  

სესხის პირობები:

 • სესხის მოცულობა 500 – 50 000 ლარამდე (ექვივალენტი მოთხოვნილ ვალუტაში)
 • პერიოდი :  3 – 60 თვემდე
 • საპროცენტო განაკვეთი თვეში 3 %– დან 
 • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
 • მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე
 • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით

(სარგებლის გადახდით ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს ძირითადი თანხის ერთიანი დაფარვა).

იპოთეკური სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავი ქონების შესახებ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ბიზნეს სესხი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ იურიდიული პირებს სთავაზობს სესხებსსაუკეთესო პირობებით. 

სესხი გაიცემა ნებისმიერი საჭიროებისათვის უძრავი  ან მოძრავი ქონების უზრუნველყოფის ქვეშ.  

სესხის პირობები:

 • სესხის მოცულობა 500 – 50 000 ლარამდე (ექვივალენტი მოთხოვნილ ვალუტაში)
 • პერიოდი :  1 – 12 თვემდე
 • საპროცენტი განაკვეთი თვეში 2-3,5 %
 • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
 • სესხის დაფარვის გრაფიკი მთლიანად მორგებულია მსესხებლის მოთხოვნებზე
 • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით

(სარგებლის გადახდით ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს ძირითადი თანხის ერთიანი დაფარვა).

ბიზნეს სესხის მისაღებად კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავიქონების შესახებ ან ავტო მანქანის ტექნიკური პასპორტი.