„ალფა ექსპრესში“ შეგიძლიათ აიღოთ სახელფასო სესხი ნებისმიერი ფინანსური საჭიროებისათვის.

კრედიტი: 500-დან 1 500 ლარამდე.
მაქსიმალური ვადა : 12 თვე

საპროცენტო განაკვეთი თვეში 3%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 48,34%

მინიმალური ხელფასი 500 ლარი

მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე

სამომხმარებლო სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 6 თვის სახელფასეამონაწერი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 500-1000 ლარამდე სესხისთვის საჭიროა 2 თავდები პირი, ხოლო 1001-1500 ლარამდე თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში – 3 თავდების წარმოდგენა. თავდებმა პირებმაც ასევე უნდა წარმოადგინონ ბოლო 6 თვისსახელფასო ამონაწერებები და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. სესხის დაფარვახორციელდება თანაბარი გადახდებით თვეში ერთხელ.

სესხის დაფარვა ხორციელდება თანაბარი გადახდებით კლებადი საპროცენტო სარგებლის(ანუიტეტის) პრინციპის საფუძველზე ყოველთვიურად.