მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ გთავაზობთ იპოთეკურ სესხს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საუკეთესო პირობებით. ჩვენთან გაიცემა სესხი ნებისმიერი პირადი საჭიროებისათვის უძრავი ქონების უზრუნველყოფის ქვეშ.  

სესხის პირობები:

  • სესხის მოცულობა 500 – 100 000 ლარი
  • სესხის მაქსიმალური ვადა: 10 წელი
  • საპროცენტო განაკვეთი თვეში 2,5%
  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 35,66 %
  • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
  • მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე
  • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით

იპოთეკური სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავი ქონების შესახებ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.