მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ გთავაზობთ იპოთეკურ სესხს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საუკეთესო პირობებით. ჩვენთან გაიცემა სესხი ნებისმიერი პირადი საჭიროებისათვის უძრავი ქონების უზრუნველყოფის ქვეშ.  

სესხის პირობები:

  • სესხის მოცულობა 500 – 100 000 ლარი
  • პერიოდი :  3 – 36 თვემდე
  • საპროცენტო განაკვეთი თვეში 2,5%-ით
  • კრედიტის ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთი 41,23 %
  • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
  • მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე
  • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით

(სარგებლის გადახდით ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს ძირითადი თანხის ერთიანი დაფარვა).

იპოთეკური სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავი ქონების შესახებ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.