სესხები

სააქციო საზოგადოება „ალფა ექსპრესის“ მიზანია უზრუნველყოს მომხმარებელთა მარტივი, ხარისხიანი და სწრაფი საფინანსო მომსახურება. მოერგოს თითოეულ კლიენტს და სრულად დააკმაყოფილოს მათი მოთხოვნები.

ჩვენი საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს მცირე და საშუალო სესხები, რომელიც განკუთვნილია როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირთა ინტერესების დასაკმაყოფილებლად.

„ალფა ექსპრესი“ გთავაზობთ შემდეგი სახის სესხებს:

 • სამომხმარებლო
 • იპოთეკური
 • სალომბარდო

სამომხმარებლო სესხი

 „ალფა ექსპრესში“ შეგიძლიათ აიღოთ სამომხმარებლო სესხი ნებისმიერი ფინანსური საჭიროებისათვის.

 • სესხის მოცულობა 500 –დან 50,000 ლარამდე.
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი 24% –დან.
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 27% –დან.

სამომხმარებლო სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 6 თვის სახელფასეამონაწერი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 500-1000 ლარამდე სესხისთვის საჭიროა 2 თავდები პირი, ხოლო 1000-1500 ლარამდე თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში – 3 თავდების წარმოდგენა. თავდებმა პირებმაც ასევე უნდა წარმოადგინონ ბოლო 6 თვისსახელფასო ამონაწერებები და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. სესხის დაფარვახორციელდება თანაბარი გადახდებით თვეში ერთხელ.

სესხის დაფარვა ხორციელდება თანაბარი გადახდებით კლებადი საპროცენტო სარგებლის(ანუიტეტის) პრინციპის საფუძველზე ყოველთვიურად.

                              

იპოთეკური სესხი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ გთავაზობთ იპოთეკურ სესხს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საუკეთესო პირობებით. ჩვენთან გაიცემა სესხი ნებისმიერი პირადი საჭიროებისათვის უძრავი ქონების უზრუნველყოფის ქვეშ.  

სესხის პირობები:

 • სესხის მოცულობა 500 – 50 000 ლარამდე (ექვივალენტი მოთხოვნილ ვალუტაში)
 • პერიოდი :  3 – 60 თვემდე
 • საპროცენტო განაკვეთი თვეში 3 %– დან 
 • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
 • მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე
 • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით

(სარგებლის გადახდით ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს ძირითადი თანხის ერთიანი დაფარვა).

იპოთეკური სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავი ქონების შესახებ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.