მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ იურიდიული პირებს სთავაზობს სესხებს საუკეთესო პირობებით. 

სესხის პირობები:

  • სესხის მოცულობა 500 – 100 000 ლარი
  • მაქსიმალური ვადა : 5 წელი
  • საპროცენტი განაკვეთი თვეში 2,5%– დან
  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 35,90%-დან
  • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
  • სესხის დაფარვის გრაფიკი მთლიანად მორგებულია მსესხებლის მოთხოვნებზე
  • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით

ბიზნეს სესხის მისაღებად კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ფინანსური ანგარიშგების ამსახველი დოკუმენტაცია და

სესხზე შემოთავაზებული შესაძლო უზრუნველყოფა. (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან ავტო მანქანის ტექნიკური პასპორტი).