მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ალფა ექსპრესი“ იურიდიული პირებს სთავაზობს სესხებსსაუკეთესო პირობებით. 

სესხი გაიცემა ნებისმიერი საჭიროებისათვის უძრავი  ან მოძრავი ქონების უზრუნველყოფის ქვეშ.  

სესხის პირობები:

  • სესხის მოცულობა 500 – 100 000 ლარი
  • პერიოდი :  1 – 12 თვემდე
  • საპროცენტი განაკვეთი თვეში 3%– დან
  • კრედიტის ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთი 58,84 %
  • სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
  • სესხის დაფარვის გრაფიკი მთლიანად მორგებულია მსესხებლის მოთხოვნებზე
  • შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით

(სარგებლის გადახდით ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს ძირითადი თანხის ერთიანი დაფარვა).

ბიზნეს სესხის მისაღებად კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავიქონების შესახებ ან ავტო მანქანის ტექნიკური პასპორტი.