რა ტიპის პროდუქტებს სთავაზობს ალფა-ექსპრესი მომხმარებელს?

სესხი
ყულაბა
გზავნილი

რა ტიპის სესხები გაქვთ?

სახელფასე სესხი
იპოთეკური სესხი
ავტო სესხი

რა პირობებით გაიცემა სახელფასე სესხი და რა საბუთებია საჭირო?

თანხა 500-1500 ლარამდე
ვადა 12 თვემდე
ვალუტა GEL/USD/EUR
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
6 თვიანი სახელფასე ამონაწერი ბანკიდან

რა პირობებით გაიცემა ავტო სესხი და რა საბუთებია საჭირო?

თანხა 500-1500 ლარამდე
ვადა 24 თვემდე
ვალუტა GEL/USD/EUR
მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
ა/მანქანის ტექ. პასპორტი

რა პირობებით გაიცემა იპოთეკური სესხი და რა საბუთებია საჭირო?

თანხა 500-1500 ლარამდე
ვადა 60 თვემდე
ვალუტა GEL/USD/EUR
მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
საჯარო რეესტრის ამონაწერი უძრავ ქონებაზე

რამდენ ხანში მტკიცდება სესხი?

10 წუთში

როგორ შეიძლება დავაგროვო ფული ალფა-ექსპრესში?

ალფა-ექსპრესის ყულაბა
დაზღვეული ყულაბა

რა პირობები გაქვთ ალფა-ექსპრესის ყულაბაზე?

საპროცენტო განაკვეთი: 12%-15%
ვადა 6-12+ თვემდე
ვალუტა GEL/USD

რა პირობები გაქვთ დაზღვეულ ყულაბაზე?

საპროცენტო განაკვეთი: 10%-13.5%
ვადა 6-12+ თვემდე
ვალუტა GEL/USD

რა ტიპის გზავნილები გაქვთ?

Unistream             
Contact
Coinstar   
Leader   
Anelik
Moneygram
Ria
Western 
Welsend  
Intel Express

რა პირობებით ხდება თანხის გადაგზავნა და სად?

თანხა 29 700 ლარის ექვივალენტი
ვალუტა GEL/USD/EUR
მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში

რა დროშია შესაძლებელი თანხის გადაგზავნა?

5-10 წუთში

დამატებით რა მომსახურებით ვისარგებლებ ალფა-ექსპრესში?

ომუნალური გადასახადები
საპატრულო ჯარიმები
სხვა