რა ტიპის პროდუქტებს სთავაზობს ალფა-ექსპრესი მომხმარებელს?

სესხები
გზავნილი
ვალუტის კონვერტაცია
 

რა ტიპის სესხები გაქვთ?

სახელფასე სესხი
იპოთეკური სესხი
ავტო სესხი
ბიზნეს სესხი
 

რა პირობებით გაიცემა სახელფასე სესხი და რა საბუთებია საჭირო?

თანხა 500-1500 ლარამდე
ვადა 12 თვემდე
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
6 თვიანი სახელფასე ამონაწერი ბანკიდან

რა პირობებით გაიცემა ავტო სესხი და რა საბუთებია საჭირო?

თანხა 500-20,000 ლარამდე
ვადა: 4 წლამდე
მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
ა/მანქანის ტექ. პასპორტი

რა პირობებით გაიცემა იპოთეკური სესხი და რა საბუთებია საჭირო?

თანხა 500-100,000 ლარამდე
ვადა 10 წლამდე
მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
საჯარო რეესტრის ამონაწერი უძრავ ქონებაზე

რამდენ ხანში მტკიცდება სამომხმარებლო სესხი?

10 წუთში

რა ტიპის გზავნილები გაქვთ?

Unistream             
Contact
Coinstar   
Leader   
Anelik
Moneygram
Ria
Western 
Welsend  
Intel Express

რა პირობებით ხდება თანხის გადაგზავნა და სად?

თანხა 29 700 ლარის ექვივალენტი
ვალუტა GEL/USD/EUR
მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში

რა დროშია შესაძლებელი თანხის გადაგზავნა?

5-10 წუთში

დამატებით რა მომსახურებით ვისარგებლებ ალფა-ექსპრესში?

კომუნალური გადასახადები
საპატრულო ჯარიმები
ლიდერბეთში მოგებული თანხების განაღდება
სხვა