ვალუტის კურსი ჩვენთან

ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
USD 2.93 2.949
EUR 3.24 3.275
EUR 0.0001 0.0001
RUB 0.0001 0.0001
GBP 0.0001 0.0001