ვალუტის კურსი ჩვენთან

ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
USD 2.88 2.943
EUR 3.23 3.26
EUR 0.0001 0.0001
RUB 0.0001 0.0001
GBP 0.0001 0.0001