ვალუტის კურსი ჩვენთან

ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
USD 2.95 2.975
EUR 3.24 3.29
EUR 0.0001 0.0001
RUB 0.0001 0.0001
GBP 0.0001 0.0001